эхний нүүрлүү
эхний нүүрлүү

한국어 |

English |

 
 

Байгуулл-
агын  тан-
илцуулга

Мэдээл-
лийн
булан

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Боло-
всрол

Холбоо

Хандив

L I N K

Бүхэлд харах
 
 
 
 
Хялбар орох
 
 
 
эхний нүүрлүү
мэдээлэлтэй танилцах
өргөдөл гаргах
чөлөөт зарлалын самбар
ивээн тэтгэх
 

▲ Дээшээ

 
 
        
 

 
     
 
Download
 
  Солонгос Англи хэл татаж авах  
  Солонгос Монгол хэл татаж авах  
  Монгол хэлний фонд  
  Хангиль программ татаж авах  
     
  Гадаадын ажилчидад зориулсан гарын авлагыг уншиж сонирхох хүн байвал номыг татаж авч болно,Хангил 2004 программыг ашигласан тул хангил  2002 программтай болон түүнээс дээш үзүүлэлттэй компьютерт байрлуулж үзэж болно. Хэрэв хангил программ байрлуулаагүй тохиолдолд хангил 2005 программыг татаж авч байрлуулна. Байрлуулсаны дараа гарын авлагыг үзэж болно. Солонгос Монгол дэлгэцийг уг ёсоор нь харахыг хүсвэл Монгол фондыг татаж авч байрлуулна.  
     
     

 

Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/
Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан

 

 
 
 

Сөүл хот Юнсан дүүрэг Намён дун 59-3. 2 давхар /140-160/
Утас : (02)3785-0422     FAX : (02)749-6055

* Имаил зөвшөөрөлгүй цуглуулахыг хориглоно
 
 
Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/ Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
/ Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан