эхний нүүрлүү
эхний нүүрлүү

한국어 |

English |

 
 

Байгуулл-
агын  тан-
илцуулга

Мэдээл-
лийн
булан

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Боло-
всрол

Холбоо

Хандив

L I N K

Бүхэлд харах
 
 
 
 
Хялбар орох
 
 
 
эхний нүүрлүү
мэдээлэлтэй танилцах
өргөдөл гаргах
чөлөөт зарлалын самбар
ивээн тэтгэх
 

▲ Дээшээ

 
 
  
 
   
<Монгол хэл нүүр>
 
 
 
·Байгууллагын танилцуулга эхний нүүр
·Хөдөлмөр хүний эрхийн төв
·Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
·Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан
·Олж ирэх зам
 
 
·Мэдээллийн булан эхний нүүр
·Сүүлийн үеийн мэдээ

·Баримт бичгийн архив

·Гадаад ажилчдын холбогдолтой материал

·Албан ёсны бус ажилчдын холбогдолтой материал

·ПагСогҮний бичсэн эссэний цуглуулга

·ПагСогҮний бичсэн Сэдвүүдийн агуулга

·ПагСогҮны бичлэгийн цаашдын төлөвлөгөө
·Хөдөдлмөрийн хуулийн танхим
·Хүрээлэн буй орчны гарын авлага
·Яаралтай үед авах арга хэмжээ
 
 
·Зөвлөгөө эхний нүүр
·Зөвлөгөөний мэдүүлэг

·Зөвлөгөөний жишиг

1. Ажлаас халах болон шийтгэл/зүй зохисгүйгээр ажиллах

2. Цалин хөлс

3. Бусад хөлөлмөрийн стандарт хуулийн жишиг

4. Үйлдвэрчний эвлэл/үйл ажиллагаа

5. Байгууллагын харилцаа

6. Хууль ёсны тэмцэл

7. Ажил хаялтын ажиллагаа

8. Үйлдвэрчний эвлэл ба хөлөлмөрийн харилцааны зохицуулах хууль

9. Үйлдвэрийн аваар осол

10. Эзэн ба ажилчдын хоорондын асуудал

11. Гадаад ажилчдын зөвлөгөөний жишиг
 
 
·Мэдээлэл эхний нүүр

·Энэ удаагийн дугаар харах

·Өнгөрсөн удаагийн дугаар харах
 
 
·Сургалтын агуулга харах
 
 
·Холбоо эхний нүүр
·Нийтэд мэдэгдэх
·Чөлөөт зарлалын самбар
·Зураг
 
 
·Хандив эхний нүүр  
·HAPPY BEAN
 
 
·L I N K  
 
 
 
     
  <Солонгос хэл нүүр>  
     
     
  <Англи хэл нүүр>  
     
     
 
 
 

Сөүл хот Юнсан дүүрэг Намён дун 59-3. 2 давхар /140-160/
Утас : (02)3785-0422     FAX : (02)749-6055

* Имаил зөвшөөрөлгүй цуглуулахыг хориглоно
 
 
Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/ Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
/ Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан