эхний нүүрлүү
эхний нүүрлүү

한국어 |

English |

 
 

Байгуулл-
агын  тан-
илцуулга

Мэдээл-
лийн
булан

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Боло-
всрол

Холбоо

Хандив

L I N K

Бүхэлд харах
 
 
 
 
Хялбар орох
 
 
 
эхний нүүрлүү
мэдээлэлтэй танилцах
өргөдөл гаргах
чөлөөт зарлалын самбар
ивээн тэтгэх
 

▲ Дээшээ

 
 
  
 
 

 

Манай төвөөс гадаад иргэдэд тулгарч байгаа асуудалыг хамтадаа шийдвэрлэх болон олон төрлийн үйл ажиллагаануудийг явуулж байна .. Солонгос хэл , компютерийн сүргалтыг явуулахаас гадна хөдөлмөрийн холбогдолтой зөвлөгөөнүүдийг өгч байна .

 

 
 
 

 

Солонгос хэлний танхим

Солонгос улсад ажиллаж, амьдарч байгаа гадаадын иргэд солонгос хэл сүрч чөлөөтэй ярьж ойлголцоход туслах үүднээс байгуулсан юм..

Анхан шатны ба дунд шатны ангитай болно.

Хичээл: Бүтэн сайн өдөр

 

Компютерийн танхим
Солонгос хэлээр ярьж, ойлгож, чаддаг гадаадын иргэдэд компютерын хичээлийг заана. Компютерийн үндсэн мэдлэг олгохоос гадна хэрэглэх заавар, интернет болон WORD программыг эзэмшүүлнэ.

Хичээл: Бүтэн сайн өдөр

 

Зөвлөгөө

Ялангуяа хөдөлмөрийн хуультай холбогдолтой зөвлөгөөнүүдийг өгнө.

Зөвлөгөө өгөх цаг: Ажлын өдрүүдэд 10цагаас—18цаг, хагас сайнд 10цагаас-12цаг, Бүтэн сайнд 13цагаас-18 цаг

 

 

 

 

 
 
 

Сөүл хот Юнсан дүүрэг Намён дун 59-3. 2 давхар /140-160/
Утас : (02)3785-0422     FAX : (02)749-6055

* Имаил зөвшөөрөлгүй цуглуулахыг хориглоно
 
 
Хөдөлмөр хүний эрхийн төв/ Хөдөлмөр бодлого төлөвлөлтийн судалгааны хүрээлэн
/ Гадаад ажилчдын хүний эрхийн цуглаан